Wat begrijpen we onder front end development?

Vandaag de dag maken we een onderscheid tussen verschillende vormen van development. Denk hierbij niet alleen aan back end, maar zeker ook aan front end development. Zoals de naam al laat vermoeden gaat het bij deze vorm van ontwikkeling over hetgeen zich aan de voorkant afspeelt van je software of applicatie. Dat betekent meer concreet dat hierbij vooral de focus komt te liggen op hetgeen wat de gebruiker daadwerkelijk te zien krijgt. Het is mede omwille van deze reden dat er niet zelden wordt gezegd dat de taak van een front end developer eigenlijk is om de schakel te vormen tussen de aangestelde designer en de zogenaamde back end developer. Ben jij benieuwd om hier meer over te weten te komen? Dan moet je vooral verder blijven lezen.

Wat is het verschil tussen de back end en de front end?

Er is in de praktijk sprake van een duidelijk verschil tussen enerzijds de back end en anderzijds de front end van een systeem. Voor de back end geldt dat er zoals de naam al aangeeft sprake is van het achterliggende systeem. Het gaat hierbij dan dus eigenlijk om de technologie die draait achter de software waar je gebruik van maakt. Voor de front end is dat niet het geval. Hiervoor geldt namelijk dat dit het gedeelte van de software is welke zichtbaar is voor de gebruiker. Voor een CMS geldt dit bijvoorbeeld voor de gebruiksomgeving waar de content in wordt geplaatst.

De front end development is de cruciale schakel

Wanneer je een ontwikkelaar gaat inschakelen voor het realiseren van front end development zal je tot de vaststelling komen dat deze eigenlijk fungeert als een cruciale schakel tussen enerzijds de back end developer en anderzijds de designer die verantwoordelijk is voor het project. Het is echter lang niet altijd zo dat er voor het uitvoeren van het front end development voor wordt gekozen om een specifieke front end developer onder de arm te nemen. Het komt tegenwoordig dan ook steeds vaker voor dat ondernemingen ervoor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een zogenaamde full stack developer. Het inschakelen van een dergelijke expert zorgt ervoor dat je eigenlijk slechts behoefte hebt aan de diensten van één enkele ontwikkelaar. 

Welke zaken moet een front end developer dan allemaal kunnen?

Indien je op zoek bent naar een expert voor het uitvoeren van front end development zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat je op zoek bent naar een ontwikkelaar die tal van verschillende zaken voor je kan ontwikkelen of realiseren. In eerste instantie spreekt het voor zich dat een dergelijke ontwikkelaar zich bezighoudt met bijvoorbeeld de optimalisatie van een website voor gebruik op een computer, tablet of ander toestel. Daarnaast is het eveneens zo dat hij de performance moet bewaken. Op het ogenblik dat de laadtijden dreigen op te lopen is het dan ook (mede) de taak van deze ontwikkelaar om daar verandering in te brengen. Front end development is zoals je kan zien een behoorlijk omvangrijk begrip dat binnen de wereld van de software echt zeer belangrijk is.

Comments are closed

Latest Comments

Geen reacties om te tonen.